ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
อ.ส.ย. จัดโครงการ “สานบุญสานใจไปไหว้พระ” พนักงาน-ลูกจ้าง ร่วมกันเข้าวัดทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง โดยงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “สานบุญสานใจไปไหว้พระ”ขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้างและผู้ที่สนใจร่วมเข้าวัดทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสงฆ์

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ครบรอบ 65 ปี การจัดตั้งองค์การสวนยาง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 องค์การสวนยางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส ครบรอบ 65 ปี การจัดตั้งองค์การสวนยาง โดย นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ระดับหัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสวนยาง ร่วมทำบุญ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุบ มุนิกานนท์ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 องค์การสวนยางจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2557 โดยนางนิศารัตน์ เจนพนัส ผู้ปฏิบัติกาแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ ได้มอบนายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารความสี่ยงสำนักยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2557 อ.ส.ย. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านยางพาราภายในงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด แนวคิด “เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2557

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Plastimeter พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนอนุบาลต้นยางชำถุง จำนวน 1 หลัง
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 25000 BTU จำนวน 5 เครื่อง
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาทำแท็งค์บรรจุน้ำยางข้น ขนาดบรรจุ 100 ตัน จำนวน 6 ลูก พร้อมอุปกรณ์กวนน้ำยางข้นและโรงเรือน เลขที่ E5/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อการจัดซื้อสารเคมีไกลโฟเสท 48% และพาราคว๊อต เลขที่ 73/2557 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อการจัดซื้อสายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้ง จำนวน 1 ระบบ
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ณ ห้องประชุมโรงงาน 5 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประชุมครั้งนี้ นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายและเสวนาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯที่เข้าประชุม
 


องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 12 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 49 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY