ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ส.ย. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยางจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2557 โดยกิจกรรมครั้งนี้นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้มอบหมายให้ นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการ เป็นประธานปลูกต้นไม้พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน – ลูกจ้างองค์การสวนยาง รวม 80 คน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำขององค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

อ.ส.ย. จัดการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจ้างผลิตยางแท่ง STR 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯ

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22 – 27  มิถุนายน 2557  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 51 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ส.ย. จัดกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยางจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิชุบ มุนิกานนท์ ประจำปี 2557 ณ อาคารชุบ มุนิกานนท์ องค์การสวนยาง

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคนงานกรีดยาง
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง เชิญชวนการจ้างควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยาง และโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีคัดเลือก 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบรรทุกขนส่งยางแท่งและน้ำยางข้นขององค์การสวนยาง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเกียร์บ๊อกสำหรับ Craper STR 5L ขนาด 1:30 ใช้กับมอเตอร์ 50 HP จำนวน 1 ตัว ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,460.69 ตารางเมตร จำนวน 1 งานฝ่ายโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเทินน้ำรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 งาน ฝ่ายโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบเครื่องเสียง พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ห้องประชุม 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2557 การจ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยางและโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ 
 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาสกัดปรับพื้นที่หน้าจักรรีดยางเครปขาว ยกระดับสูง ๅจ เซนติเมตร ขนาด 10x27 เมตร จำนวน 1 งาน
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศการสอบราคา การจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาห้อง Lab เป็น Matal sheet
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างยกระดับหลังคากระเบื้องโค้งด้านนอกและเปลี่ยนหลังคากระเบื้องโค้งด้านนอกและเปลี่ยนเป็น Metal sheet STR 5 L จำนวน 1 งาน
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีดที่ตั้งตะกง พร้อมยกระดับสูง 20 เซนติเมตร ฝ่ายโรงงาน 1 จำนวน 1 งาน 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาถมปรับพื้นที่ ทำพื้นสโลป พื้นที่ขนาด 20x20 เมตร บริเวณ (บ่อพักยาง 1-4 ) พร้อมคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศการสอบราคา การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาส่วนด้านหลังของโรงงานยาง STR 20 จากมุงด้วยกระเบื้องเป็นแผ่นเมทัลซีท ฝ่ายโรงงาน 1 จำนวน 1 งาน 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมติดตั้งสำหรับห้องทดสอบยางแท่ง STR จำนวน 2 ตู้ ครั้งที่ 2 เลขที่ 43/2557
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 แรงม้า จำนวน 3 คัน เลขที่ E3/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  


 
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 11 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายสมศักดิ์ งามประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้องค์การสวนยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ส.ย. จัดการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าจ้างผลิตยางแท่ง STR 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องกรุงเทพ 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านยางพาราแก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯ

องค์การสวนยางจัดอบรม หลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22 – 27  มิถุนายน 2557  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 10 แก่คณะเกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีนายพิสิษฐ์ จินดานคร ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 3 ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 51 คน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสวนยางจัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การสวนยางได้จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมอบรมจำนวน 237 คน

[อ่านทั้งหมด]
 
 


 

Engine by MAKEWEBEASY