ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

องค์การสวนยางร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนยาง จัดโครงการ “จากพี่สู่น้อง ด้วยรักและผูกพันธ์”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 องค์การสวนยางร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนยาง จัดโครงการ “จากพี่สู่น้อง ด้วยรักและผูกพันธ์ สวนยาง แดดกล้า หมอกฝน โหมเรา” มอบสิ่งของบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องครอบครัวลูกจ้างกรีดยาง ฝ่ายสวน 1 ,2 ,3 ทั้งองค์การสวนยางนาบอนและองค์การสวนยางกรุงหยัน จำนวน 988 คน

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดโครงการ “สานบุญสานใจไปไหว้พระ” พนักงาน-ลูกจ้าง ร่วมกันเข้าวัดทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง โดยงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “สานบุญสานใจไปไหว้พระ”ขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้างและผู้ที่สนใจร่วมเข้าวัดทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนสงฆ์

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อน้ำกรดกำมะถัน 98%จำนวน 180,000 กิโลกรัม  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Plastimeter พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนอนุบาลต้นยางชำถุง จำนวน 1 หลัง

 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อเครื่องปั่นแยกน้ำยางข้น พร้อมมอเตอร์และชุดควบคุม Inverter จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและสิ่งก่อสร้างระบบประปา จำนวน 1 รายการ 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง ประกาศผลสอบราคา การจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 1,800 ตารางเมตร พร้อมสร้างล็อกวางต้นยางชำถุงในโรงเรือนอนุบาล
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 3 เครื่องและขนาด 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ณ ห้องประชุมโรงงาน 5 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประชุมครั้งนี้ นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายและเสวนาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรฯที่เข้าประชุม
 


[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY