ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 
องค์การสวนยาง จัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำหรับบุคลากรโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง อนุมัติให้ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร จัดฝึกอบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

อ.ส.ย. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย” เร่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดยางพาราในประเทศไทยให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 องค์การสวนยางได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง และกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 

ผอ. อ.ส.ย. ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ“ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ในวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ และร่วมพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดงานทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 องค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) จัดงานพิธีทำบุญเปิดกรีดยางประจำปี 2557 ขององค์การสวนยาง  โดย นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์  ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก และพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การสวนยาง ร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ส.ย. จัดอบรม“การพัฒนาทักษะการกรีดยางให้ถูกต้องและการเก็บรักษาน้ำยางสดให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์  ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ งานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหาร จัดโครงการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาทักษะการกรีดยางให้ถูกต้องและการเก็บรักษาน้ำยางสดให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”( ASEAN Economic Community : AEC )

[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
[อ่านทั้งหมด]
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกบ่อน้ำเสีย ขนาด 40 x 30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำเสียจากโรงงาน จำนวน 3 บ่อ
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนสายโกโก้ - ควนสงฆ์ พร้อมว่างท่อระบายน้ำ อัดบดหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร ครั้งที่ 2  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการฝ่ายสวน 2 (บ้านพักรับรองกรุงหยัน ) จำนวน 1 หลัง  
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร จำนวน 1 คัน 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 


 
 ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องประกาศผลการสอบราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ฝ่ายโรงงาน 4  เลขที่ 28/2557 6 
 
ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องประกาศผลการสอบราคา การจ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีดเสริมเหล็ก 1,500 ตารางเมตร และจุดรินน้ำพร้อมทำคูระบบน้ำคอนกรีต ฝ่ายโรงงาน 6 
 ประกาศองค์การสวนยาง เรื่องการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 สูตร เลขที่ E1/2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
[อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
องค์การสวนยางจัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” รุ่นที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การสวนยางได้จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้ ในหลักสูตร “การแปรรูปยาง และการคัดคุณภาพยาง” มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมอบรมจำนวน 237 คน

องค์การสวนยางจัดอบรมหลักสูตร “การปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน”รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การสวนยางได้จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง   จ. พิษณุโลก  โดยให้ความรู้ในหลักสูตร “การปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน”  มีเกษตรกรชาวสวนยางใน      จ.พิษณุโลกเข้าร่วมอบรม จำนวน 240 คน         

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ระดับประเทศ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานก่อนสิ้นสุดโครงการฯ
อ.ส.ย. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร จ.อุดรธานี[อ่านทั้งหมด]
 
 


 

Engine by MAKEWEBEASY