ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้ ใช้งานได้ง่ายในระดับใด
ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

[VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาไทย)] [ VDO แนะนำองค์การสวนยาง (ภาษาอังกฤษ)     

 
ผอ. อ.ส.ย. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าด้านยางพาราร่วมกับ 2 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการองค์การสวนยางได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าด้านยางพารา ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

อ.ส.ย. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการผลิตยางแท่ง STR 20 ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่  27 – 29  กันยายน 2557 ฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปยางแท่ง STR 20” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะเกษตรกรที่เข้าอบรม

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ให้แก่ พนักงาน-ลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยนายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ได้มอบหมายให้ นายสร้างสรรค์ เพชรสุ่ม ผู้ตรวจการ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ให้กับคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารฯ ขององค์การสวนยาง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสวนยาง เข้ารับการฝึกอบรม 47 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

องค์การสวนยางร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนยาง จัดโครงการ “จากพี่สู่น้อง ด้วยรักและผูกพันธ์”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 องค์การสวนยางร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนยาง จัดโครงการ “จากพี่สู่น้อง ด้วยรักและผูกพันธ์ สวนยาง แดดกล้า หมอกฝน โหมเรา” มอบสิ่งของบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องครอบครัวลูกจ้างกรีดยาง ฝ่ายสวน 1 ,2 ,3 ทั้งองค์การสวนยางนาบอนและองค์การสวนยางกรุงหยัน จำนวน 988 คน


[อ่านทั้งหมด]
   
ยางแท่ง STR 20 
ยางแท่ง STR 20 องค์การสวนยาง
ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วย
  ยางแท่ง STR 5L 
ยางแท่ง STR 5L เป็นยางแท่ง
ที่ผลิตจากน้ำยางสด
  น้ำยางข้น 
น้ำยางข้น คือ น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง
ไม่ต่ำกว่า 60%
         
   
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางที่แห้ง
รมควันสุกสม่ำเสมอ
 
ยางสกิมบล็อก เป็นยางก้อนที่ผลิต
จากหางน้ำยาง
 
ยางเครปขาว เป็นยางที่มีคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ดีกว่ายางแห้งชนิดอื่น
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสวนยาง ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
คู่มือการควบคุมภายในขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ย. พ.ศ. 2556
• การแถลงทิศทางและนโยบายที่สำคัญ
[อ่านทั้งหมด]
 ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการก่อสร้างโกดังเก็บสต๊อคยางแท่ง STR 20 ฝ่ายโรงงาน 5 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โกดัง และฝ่ายโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม จำนวน 1 โกดัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อน้ำกรดกำมะถัน 98%จำนวน 180,000 กิโลกรัม  


 
• ประกาศองค์การสวนยาง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยางและโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ เลขที่ E4/2557 ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
 
อ่านทั้งหมด] [อ่านทั้งหมด]
 
อ.ส.ย. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการผลิตยางแท่ง STR 20 ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่  27 – 29  กันยายน 2557 ฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปยางแท่ง STR 20” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะเกษตรกรที่เข้าอบรม

อ.ส.ย. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคตะวันออกฉียงเหนือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรง วิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านยางพารา และทิศทางในการทำการค้ากับประเทศลาวและเวียดนาม  โดยมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรการด้านยางพาราครบวงจร ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 5 องค์การสวนยาง  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินการจัดประชุมเสวนาครั้งนี้

อ.ส.ย. จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. ระดับจังหวัดทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 – 4  กันยายน 2557  องค์การสวนยางได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร  “การแปรรูปยางพารา และการคัดคุณภาพยาง”  แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมี    นางสาวจตุพร  สุขเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 26 ท่าน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[อ่านทั้งหมด]
  


 

Engine by MAKEWEBEASY