[ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ]  [โครงการเทิดพระเกียรติ ''ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน'']   [เข้าสู่เว็บไซต์องค์การสวนยาง]